تیر ۱, ۱۳۹۵
تیر ۲, ۱۳۹۵

نفیسه روشن با این لباس در مراسم اکران خصوصی فیلم «مایا» شرکت کرد و در صفحه شخصى اش آماج دشنام و توهین شد. چه زمانى خواهیم توانست به سلیقه ى آدم ها احترام بگذاریم؟

دیدگاه ها بسته شده است