خرداد ۲۸, ۱۳۹۵
خرداد ۳۱, ۱۳۹۵

غزل شاکری بازیگر سریال شهرزاد در پاریس، جام ملت هاى اروپا را در میان جمعیت و از طریق تلویزیون هاى بزرگ تماشا مى کند.

دیدگاه ها بسته شده است