بهزاد بر صحنه
شهریور ۱۷, ۱۳۹۴
بعضى ها براى موفقیت، پشت پا مى زنند به درماندگان در حال فرار … مثل این خانم خبرنگار
شهریور ۱۸, ۱۳۹۴

گزارش تصویری تئاتر گل و قداره به کارگردانی و نویسندگی بهزاد فراهانی در سالن استاد سمندریان

دیدگاه ها بسته شده است