تیر ۲, ۱۳۹۵
تیر ۲, ۱۳۹۵

علیرضا منصوریان: اگر جباری و منتظری بتوانند فسخ قراردادشان را از الاهلی بگیرند برای آنها جا باز می‌کنیم و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

Comments are closed.